Želiš trenirati?

Redni treningi

Redni treningi so namenjeni vsem, ki bi se radi naučili borilne veščine Kempo Arnis. Treningi potekajo na različnih lokacijah po vsej Sloveniji, pod vodstvom kvalificiranih inštruktorjev. 

Treningi so namenjeni študiju okinawskih, filipinskih in izraelskih borilnih veščin, s povdarkom na samoobrambi. Naučili se boste instinktivnih metod samoobrambe, ki jih boste nato nadgrajevali z kompleksnimi znanji goloroke borbe kot tudi borbe s palico, nožem, bolom, dolgo palico ter različnimi drugimi improviziranimi orožji. Tisti, ki si boste želeli še več, se boste po osvojenih osnovah lahko pridružili tekmovalni (Kakutogi) skupini, kjer so treningi specifično namenjeni posameznim tekmovalnim konceptom, katerih se udeležujemo. To je Kyokushin karate (Knock down karate), Kempo knockdown (MMA), Borba s palico (Arnis, Kali, Eskrima).
Zahtevnost treninga je prilagojena posamezni starostni strukturi in načeloma se lahko treningov udeleži vsak. Če ima res veliko željo po učenju, se bomo potrudili, da bo uspel in se nadgrajeval na svoji poti.

Vpis v KAF poteka sepembra, oktobra ter deloma v novembru. Odvisno od interesa moramo včasih vpis zaključiti že v mesecu septembru. Tokom leta načelo ne sprejemamo novih članov, v določenih primerih naredimo izjemo. Zato se lahko kadarkoli oglasite na našem treningu na eni izmed lokacij omenjenih v urniku, kjer vam bomo z veseljem dali več informacij.

 

Profesionalna usposabljanja

KAF ima dolgoletne izkušnje z usposabljanji profesionalcev, ki pri svojem delu potrebujejo kompleksna znanja borilnih veščin. Tokom let smo tako usposabljali pripadnike različnih enot Slovenske vojske, Slovenske policije ter Urada za varnost in zaščito.

Program in čas usposabljanja se prilagodi trenutnim potrebam naročnika. Od osnovnih do zelo kompleksnih in specifičnih znenj, ki jih potrebujejo posamezniki različnih služb pri opravljanju svojih dolžnosti.

Osnovni moduli usposabljanj:

1. KEMPO ARNIS TACTICAL - KAPAP

namenjen vojaškemu, policijskemu in varnostnemu delu. 
To je poenostavljena in skrajno efektivna oblika bojevanja, namenjena čim hitrejšemu obvladovanju nasprotnika, v vseh pogojih borbe, tudi v polni bojni opremi.

Večina tradicionalnih, kot tudi modernih borilnih sistemov poučuje zgolj enostavno 'obrambo' od napadov ter zaključke, ki so za profesionalno delo neuporabni. Samo fizično onesposobiti, po domače povedano 'prebutati' napadalca je namreč skrajno neprofesionalno in potencialno škodljivo in nevarno dejanje. KAT tako vsebuje različne vrste taktičnih zaključkov, ki posamezni strukturi omogoče arsenal rešitev za vsako situacijo.

Cilji KATa so tako:

1. taktični umik
- izvedba obrambne tehnike ter umik iz kraja dogodka oz. možnost nadaljevanja boja z ostalimi nasprotniki
2. kontrola 
- kontrolne tehnike so najbolj pomembne za policijsko in varnostno delo. Glede na različne tipe vojaških misij, tudi za pripadnike različnih enot vojske. Vsebujejo metode ključev, transportnih prijemov, metode vezanja in uklepanja ter preiskave nasprotnika. Vse skupaj v celoviti povezavi z Vedenjskimi vzorci fizičnega napada (VVFN).

3. onesposobitev
- metode vsebujejo načine fizično totalne onesposobitve gibanja nasprotnika. Goloroko in za uporabo hladnega orožja. Primerno zgolj za specialne vojaške ter policijske sile.
4. terminacija
- metode najhitrejše terminacije nasprotnika. Z golimi rokami in hladnim orožjem, ne glede na napad ali situacijo, v kateri se posameznik nahaja. Primerno zgolj za specialne vojaške ter policijske sile.
5. prehod na orožje
- metode prehoda na orožje so bistven element, zakaj moderna vojska sploh potrebuje goloroko borbeno taktiko. Po osnovni reakciji na napad, posameznik potegne orožje, nasprotnika uporabi za kritje ali pa oz. opravi zahtevano nalogo. 
6. borba z orožji 
- borba z orožji vsebuje bazične elemente borbe z nožem, palico ter različnimi improviziranimi orožji. Več o tem področju ponujamo v drugih, bolj specifično usmerjenih usposabljanjih. 

Program temelji na:
1. Teoriji KRTa (Kritična reakcija telesa), torej fizioloških pojavov, ki jih doživimo ob ektremnem stresu. Povišan srčni utrip, hitrejše dihanje, tunelski vid, izguba sluha, ... KAT taktika in resolucija temelji na upoštevanju teh pojavov. Tokom let smo izdelali kompleksen sistem vaj, ki posamezniku omogočajo lažje soočanje s KRTom ter profesionalne odločitve pod ekstremnim stresom.

2. VVFN (Vedenjski Vzorci Fizičnega Napada) so psihološko in sociološko študirane situacije oz. scenariji napadav, tako kot se dogajajo na ulici. Razdeljeni so na pasivno in aktivno agresijo, ki zahtevajo specifične reakcije na napad.

3. ZAKLJUČNE TEHNIKE: so prilagojene posamezni skupini. Nekateri potrebujejo le metode umika, drugi tudi metode kontrolne tehnike, metode vezanja in uklepanja ter preiskave nasprotnika. Pripadniki specialnih ter drugih posebnih enot potrebujejo tudi metode onesposobitve ter terminacije nasprotnika.

4. BORBA Z NOŽEM IN IMPROVIZIRANI OROŽJI

Taktika se specifično prilagaja ciljni skupnini, glede na pooblastila, način in metode dela. Namen pa je posameznika v najkrajšem času naučiti golorokega bojevanja in bojevanja z hladnim orožjem. 

 

2. BORBA Z NOŽEM:

KAF metoda borbe z nožem je zagotovo ena izmed najboljefektivnih ter brezkompromisnih. Vsebuje tako metode vojaške taktike kot tudi policijske in varnostne. V osnovi so si podobne, vsebujejo podobne metode rezov, napadov ter obrambe in se podobno kot pri KATu, razlikujejo v taktičnih zaključkih. Od biomehaničnih rezov, kjer poučujemo zgolj strokovne motorične onesposobitve nasprotnika do metod takojšnje terminacije, potrebne v vojaških opreacijah. 

Borba z nožem se specifično lahko usmeri v:
1. Borba s preklopnim nožem
2. Borba z kratkim, fiksnim nožem
3. Borba z Bolom (mačeto)
4. Borba s Kukrijem
5. Specifična borba z bodali
6. Borba s teleskopsko palico in nožem
7. Borba z dolgim, ostrim orožjem (dvoročni prijem)
8. Borba z dvema nožema

KAF izvaja usposabljanja v borbi z nožem v sodelovanju z Italijanskim podjetjem 
FOX KNIVES - FKMD.

3. BORBA S PALICO:

KAF borba s palico vsebuje detaljne metode taktične uporabe teleskopske palice. Principi temeljijo na obširnemu znanju filipinskih borilnih veščin, prilagojenih modernemu času in prostoru. Tehnike vsebujejo metode udarcev kot tudi metov in kontrole nasprotnika z zaprto ali odprto palico. Vsebujejo metode obrambe od napadalca s palico, nožem, improviziranimi orožji, kot tudi kontrolo golorokega napadalca oz. metode borbe v masi.

4. KYUSHO JITSU - STROKOVNA UPORABA ŽIVČNIH TOČK IN PRITISKOV:

KAF je edina organizacija v Sloveniji, strokovno usposobljena in licencirana za poučevanje metod uporabe živčnih točk in pritiskov. To specifično znanje je uporabno tako za pripadnike vojaških, policijskih in varnostnih struktur kot tudi za delavce v zdravstvu ter gasilce, ki morajo humano kontrolirati nasprotnika, brez povzročanja poškodb. 


Za več informacij o profesionalnih usposabljanjih ter referencah on našem delu, kontaktirajte borut@rksi.net oz tel.: 041 370 532.

5. TEAM BUILDING

6. SEMINARJI

KMALU!Več datumov bom objavili v kratkem oz. bomo informacije o seminarjih redno ažurirali.